​În atenţia studenţilor care doresc să se transfere
(de la o specializare la alta și de la o forma de învățământ la alta)
și a celor care doresc să-și reia studiile în anul universitar 2021-2022

Cererile se depun la secretariatul specializării în perioada
20 – 24 Septembrie 2021

Transferurile și reluările se aprobă luând în considerare:

  • capacitatea de şcolarizare pentru seria respectivă, care nu poate fi depășită;       
  • punctajul ultimului an de studiu.

Cererea de transfer se poate descărca de aici: format .doc | format .pdf 

Studenţii care au beneficiat de întrerupere de studii se vor înscrie în anul universitar 2021-2022 cu următoarele documente:

  • cererea de reluare a studiilor după întrerupere (se poate descărca de aici: format .doc | format .pdf )
  • contractul de studii;
  • fişa de înscriere semestrială.