​CONECTARE LA REŢEAUA FEAA


CE ÎNŢELEGEM PRIN REŢEAUA FEAA: Portalul, sistemul de Email, laboratoarele. Pentru restul sistemului informatic din FEAA (inclusiv Blackboard şi ESIMS), click aici.

CINE SE POATE CONECTA: toţi studenţii FEAA de la studii de licenţă, master şi doctorat, toţi anii şi toate liniile de studiu, inclusiv studenţii reînmatriculaţi.

LA CE VĂ PUTEŢI CONECTA: Portalul FEAA (acest portal, Portalul ID, Portalul Doctoral), laboratoarele din corpul B şi calculatoarele din Biblioteca.

CUM VĂ PUTEŢI CONECTA: mergeti pe Portalul care va intereseaza, apasati link-ul "Sign In" din coltul din stanga sus si aplicati algoritmul prezentat la sfârşitul acestei pagini. 

CUM VĂ PUTEŢI SCHIMBA PAROLA: conectându-vă pe o staţie dintr-un laborator şi apăsând combinaţia de taste Alt+Control+Delete. Din fereastra care apare, alegeţi Change a Password. Introduceţi parola veche, si de doua ori parola noua (atenţie! minim 7 caractere!)

CUM VĂ PUTEŢI RESETA PAROLA: fie mergând la sala B327A-Server Reţea cu carnetul de student vizat, fie de acasă folosind formularul de aici.

DE CE SĂ VĂ SCHIMBAŢI PAROLA: răspundeţi de tot ce se întâmplă pe Portal şi în laboratoare de pe contul vostru. Ca urmare nu daţi altora datele de autentificare, schimbaţi-vă parola periodic, mai ales când nu sunteţi siguri de securitatea staţiilor de pe care v-aţi conectat.

​UNDE PUTEŢI SOLICITA ASISTENŢĂ: Departamentul Server Reţea, sala B327A, server@feaa.uaic.ro 


CUM VĂ PUTEŢI CONECTA:

Mergeti pe Portalul care va intereseaza, apasati link-ul Sign In din coltul din stanga sus al paginii, si aplicati urmatorul algoritm:

Să presupunem că vă numiţi Popescu Elena, matricol 31040701sl123456, cnp 2120303123456

Va autentificati cu: 

Nume de utilizator în formatul FEAA\matricol (in cazul nostru, FEAA\31040701sl123456)

Parola: 

Primele două litere din numele de familie, prima fiind majusculăPo​​​Exceptie: studenţii înmatriculaţi în anul 1 la licenţă şi master pe locuri rezervate cetăţenilor Republicii Moldova au ca parola de doua ori numarul grupei (studii de licenţă) şi, respectiv, numărul matricol complet cu majuscule (studii de master).
apoi ultimele două cifre din CNP56
caracterul * (steluţă)*
primele d​ouă cifre din CNP​21
Pe exemplul nostru parola este Po56*21​​​ ​