Eliberare adeverinţe de licenţă

 sesiunea iunie - iulie 2021 

 

Adeverinţele de absolvire se eliberează personal sau altei persoane doar cu procură notarială, începând cu data de 13 iulie 2021, până la data de 30 iulie 2021, de la Secretariatul specializării, în timpul programului de lucru cu publicul. In luna august nu se eliberează acte de studii.

Absolvenţii trebuie să prezinte doar cartea de identitate.

Fişa de lichidare vizată este la secretariat.


Foarte important:

Verificaţi datele din adeverinţă şi semnalaţi eventuale neconcordanţe.

Faceţi mai multe copii simple sau legalizate după adeverinţa de absolvire, înainte de a depune actele în dosarul de admitere la master, angajator etc.

Nu o pierdeţi! Această adeverinţă înlocuieşte diploma şi suplimentul de diplomă, până la eliberarea acestora după aproximativ 1 an.

Nu se eliberează altă adeverinţă (are regim de diplomă).